Očkovanie proti HPV

Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (human papillomavirus = HPV) sa
v poslednej dekáde stalo na celom svete jedným z najvýznamnejších preventívnych programov.

V roku 2006 bola predstavená prvá vakcína proti HPV a odvtedy bolo celosvetovo aplikovaných vyše 205 miliónov dávok.

Kde sa nechať očkovať

Očkovať sa môžu dievčatá aj chlapci, ženy aj muži. Na Slovensku zatiaľ nie je na rozdiel od väčšiny európskych krajín vrátane Českej republiky očkovanie hradené z verejných zdrojov.

Vakcína proti HPV má najvyššiu účinnosť pri aplikácii pred prvým sexuálnym stykom. Avšak aj sexuálne aktívne jedinci môžu vakcináciou výrazne znížiť riziko rozvoja niektorého z HPV ochorení. Vakcináciu proti HPV gynekológovia odporúčajú aj ženám po konizácii.

Ženy a dievčatá urobia najlepšie, keď sa nechajú zaočkovať u svojho gynekológa. Gynekológovia sa vo svojich ordináciách bežne stretávajú s HPV ochoreniami a preto dokážu kvalifikovane poradiť nielen v súvislosti s prevenciou HPV. Muži i ženy sa môžu obrátiť na svojho všeobecného lekára. Očkujú aj špecialisti z radov urológov, dermatovenerológov, ORL lekárov a ďalších. Očkovanie detí vykonáva detský lekár a nie je hradené z verejných prostriedkov.

Dostupné vakcíny

V súčasnosti sú na trhu tri vakcíny proti HPV. Rozsah ochrany je daný počtom typov HPV, proti ktorým vakcína chráni: bivalentný Cervarix (chráni proti 2 typom HPV), kvadrivalentný Gardasil (predtým Silgard, chráni proti 4 typom HPV) a nonavalentný Gardasil9 (chráni proti 9 typom HPV).
Potrebné informácie o vakcínach proti HPV nájdete tu (link na menu-prevencia-očkovanie)

Bezpečnosť vakcín

Vakcíny proti HPV rok čo rok potvrdzujú svoju bezpečnosť a účinnosť. Očkovanie proti HPV odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a mnoho ďalších medzinárodných agentúr, ktoré majú nad bezpečnosťou vakcín dohľad, ako je napr. Európska lieková agentúra (EMA) a americká Správa potravín a liečiv (FDA). Vakcináciu proti HPV odporúčajú aj slovenské lekárske spoločnosti (gynekológovia, všeobecní lekári, detskí lekári, onkológovia, dermatovenerológovia, epidemiológovia, ORL lekári a i.).

Výsledky 10 rokov vakcinácie proti HPV

Aktuálne hodnotenie dopadu očkovania proti HPV preukázalo, že v krajinách, kde je vysoké pokrytie cieľovej populácie vakcináciou, došlo k 90 % zníženiu výskytu infekcie.
V roku 2016, teda 10 rokov od aplikácie prvej dávky vakcíny, odborníci potvrdili, že očkovanie kvadrivalentnou vakcínou (ktorá chráni proti vysoko rizikovým typom HPV 16 a 18 aj nízko rizikovým typom HPV 6 a 11) má už teraz výrazný vplyv na výskyt infekcie HPV a s ňou spojených chorôb.

Vakcína je dostupná v cca 130 krajinách sveta a viac ako 60 z nich zaradilo očkovanie proti HPV do národných imunizačných programov. Pokrytie vakcinácií a proces implementácie sa v rámci jednotlivých štátov líši. Najlepšie výsledky má Austrália, kde sa podarilo zaočkovať kvadrivalentnou vakcínou veľký počet mladých ľudí a dosiahnuť tak zníženie výskytu HPV infekcie typmi 6, 11, 16, 18 o približne 90 %, znížiť výskyt genitálnych bradavíc o zhruba 90 %, predrakovinových zmien na krčku maternice nízkeho stupňa o približne 45 % a predrakovinových zmien na krčku maternice vysokého stupňa o zhruba 85 %. Aj v krajinách, kde nebolo pokrytie vakcináciou také vysoké, došlo v populácii k výraznému zníženiu výskytu infekcie HPV. Napríklad v USA, kde bolo zaočkovaných iba 37 % dievčat a 13 % chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov, došlo k 64 % zníženiu výskytu HPV infekcie.

Tento prieskum potvrdil, že očkovanie proti HPV je nepochybne dobrý smer v boji s infekciou HPV. S dobrou implementáciou vakcinačných programov, vysokým pokrytím cieľovej populácie a sústavnou edukáciou môžeme takmer všetky choroby spojené s HPV úplne vykoreniť. Želaním lekárov, ktorí sa denne s HPV ochoreniami stretávajú, je, aby ľudia využívali všetky formy dostupnej prevencie proti HPV.

Na vyčíslenie dopadu vakcinácie na výskyt karcinómu krčka maternice si ešte musíme počkať, pretože táto choroba sa na rozdiel od zmien na krčku maternice alebo genitálnych bradavíc rozvíja od momentu nákazy niekoľko rokov až desaťročí. Už teraz však odborníci predpovedajú, že v krajinách s vysokým pokrytím nonavalentnou vakcínou môže do niekoľkých desiatok rokov dôjsť k takmer úplnému vymiznutiu tohto ochorenia. Predpokladom uskutočnenia tohto optimistického scenára je čo najširšie a najefektívnejšie využívanie oboch pilierov prevencie – primárnej, t. j. vakcinácia, aj sekundárnej, t. j. pravidelné gynekologické prehliadky, v rámci ktorých je možné odhaliť včasné štádiá ochorenia, ktoré je možné úspešne ošetriť.

Bariéry

Najväčšou bariérou prevencie je podľa odborníkov nedostatočné povedomie verejnosti o rizikách HPV infekcie. Ďalej potom nedostatočné informovanie pacientov v ordináciách lekárov a v neposlednom rade aj negatívna kampaň proti očkovaniu. Bezpečnosť a účinnosť vakcín opakovane potvrdilo množstvo štúdií, ale napriek tomu sa stále objavujú nepravdivé a poplašné tvrdenia. Mnohí pacienti sa tak nedostanú k účinnej prevencii a v budúcnosti úplne zbytočne trpia niektorým z mnohých HPV ochorení, ktoré dokonca ohrozujú ich život.

PORADŇA

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na to čo hladáte, môžete sa nás spýtať prostredníctvom našíej online poradne.

VSTÚPIŤ DO PORADNE

HPV GUIDE

Ste odborník v zdravotnictve a máte záujem o viacej informácií o problematike HPV?

PREJSŤ NA HPV GUIDE