Očkovanie adolescentov proti HPV infekcii

Rodičia dospievajúcich 13-ročných detí riešia otázku, či využiť očkovania proti HPV.

Prečo očkovať?

HPV je v súčasnosti najčastejšia sexuálne prenosná infekcia. Svetová zdravotnícka organizácia vzrastajúci výskyt HPV ochorení považuje z epidemiologického hľadiska za závažnejší než epidémiu HIV. Očkovanie je jedinou formou primárnej prevencie proti tejto infekcii, s ktorou sa v priebehu života stretne až 80 % z nás. Ďalším spôsobom prevencie je len absolútna sexuálna abstinencia vrátane nekoitálnych aktivít ako sú orálny sex, maznanie a pod.

Infekcia ľudským papilomavírusom je veľmi častá a týka sa všetkých sexuálne aktívnych žien i mužov, nie je len otázka promiskuity, ako si mnohí myslia. Nezodpovedné správanie je len jedným z celého radu rizikových faktorov a naozaj nemožno vopred povedať, u koho sa infekcia HPV rozvinie do ochorenia a ako sa s ňou organizmus vyrovná.

Pri doterajšej vysokej premorenosti populácie HPV infekciou je teda zrejmé, že iba dvaja z desiatich jedincov sa s touto infekcii nikdy nestretnú. Väčšina z nás prekoná infekciu vďaka imunitnému systému a HPV infekcia z tela vymizne. Ak sa tak však nestane a HPV infekcia v tele pretrváva, dôjde po niekoľkých týždňoch (pri nízkorizikových typoch HPV) alebo niekoľkých rokoch (pri vysoko rizikových typoch HPV) k prejavom infekcie HPV a rozvoju ochorenia.

Môžu to byť nezhubné, ale veľmi nepríjemné ochorenia: genitálne bradavice v anogenitálnej oblasti alebo papilómy v dýchacích cestách a na hlasivkách. Tieto ochorenia sa dajú odstrániť, ale pacientom sa veľmi často vracajú a prinášajú im veľké ťažkosti. U dievčat a žien môže dochádzať k zmenám na krčku maternice. Ak nie sú tieto zmeny zachytené a ošetrené včas, môžu sa zmeniť na nádor. V rámci prevencie rakoviny krčka maternice je v SR zavedený skríning (plošné vyhľadávanie počiatočných foriem ochorení) vo forme preventívnych vyšetrení u gynekológa.
Skríning nádorov ďalších častí genitálií žien i mužov – vagíny, vonkajších rodidiel, penisu či análneho otvoru, ktoré sú tiež s HPV spojené – nie je možný, preto zostáva len dúfať, že si ich postihnutí všimnú včas. Cieľom očkovania je ochrániť jedinca pred získaním infekcie a pred jej prejavmi.

Prečo 13-ročné deti?

Očkovanie proti HPV má najvyšší účinok pri očkovaní „HPV naivnej" populácie, teda jedincov, ktorí sa s infekciou HPV ešte nestretli. Preto je zvolená veková skupina adolescentov, ktorí ešte nezačali sexuálne žiť. Podobné programy zaviedlo mnoho krajín a tam, kde sa podarilo zaočkovať veľkú časť populácie, už teraz dochádza k dramatickému poklesu výskytu HPV infekcie a k významnému zníženiu počtu HPV ochorenia.

Prečo dievčatá?

HPV infekcia je spojená s veľmi častým onkologickým ochorením, ktoré postihuje ženy – rakovinou krčka maternice. Očkovaním chránime dievčatá a ženy proti tomuto i mnohým ďalším ochoreniam, ktoré sú s HPV infekciou spojené.

Prečo chlapcov?

Muži sú prenášačmi infekcie HPV, ale zároveň aj u nich môže dôjsť k rozvoju celého radu HPV ochorení. Odporúčanie očkovať obe pohlavia vydali mnohé nadnárodné, európske i  slovenske inštitúcie a odborné spoločnosti. Dôvody sú etické, t. j. ponúknuť možnosť ochrany rovnoprávne ženám aj mužom, a epidemiologické – pretože iba očkovanie obidvoch pohlaví môže priniesť kolektívnu imunitu a signifikantné zníženie HPV asociovaných ochorení.

Kde sa nechať očkovať

Očkovanie vykonávajú detskí lekári, gynekológovia alebo očkovacie centrá. Vo veku 13 – 14 rokov je imunitná odpoveď taká silná, že stačí aplikácia dvoch dávok

Aké vakcíny sú na výber?

Základným variantom je bivalentná vakcína Cervarix, ktorá chráni proti 2 typom HPV (16 a 18). Pri snahe ochrániť jedinca aj pred genitálnymi bradavicami a respiračnou papilomatózou je nutné zvoliť minimálne kvadrivalentnú vakcínu Gardasil (predtým Silgard), ktorá chráni proti typom 16 a 18 a tiež proti typom HPV 6 a 11. Kto však chce svoje deti chrániť proti 7 vysoko rizikovým typom HPV aj proti HPV 16 a 11, má k dispozícii najmodernejšiu nonavalentnú vakcínu, ktorá chráni proti 9 typom HPV. Získa tak ochranu pred 90 % všetkých nádorových zmien spojených s HPV (to je pri krčku maternice o 20 % viac než pri bivalentnej či kvadrivalentnej vakcíne). Na Slovensku zatiaľ nie je na rozdiel od väčšiny európskych krajín vrátane Českej republiky očkovanie hradené z verejných zdrojov.

Sú vakcíny bezpečné?

Áno. Ide o rekombinantné vakcíny. Podávajú sa napodobeniny obalov vírusov, ktoré nesú antigénne štruktúru, ale nemajú v sebe genetickú informáciu, ktorá spôsobuje choroby. Získať očkovaním choroby spájané s HPV je nemožné. Všetky štúdie spájajúce adjuvanty v očkovacích látkach s autizmom sa ukázali ako metodicky pomýlené až lživé. Podľa systému VAERS, v ktorom sú hlásené všetky nežiaduce účinky, nedochádza ani k zvýšeniu incidencie autoimunitných ochorení (poruchy štítnej žľazy, diabetes, Crohnova choroba, sy Guillam Barrého...).

Najčastejšími komplikáciami sú začervenanie a bolesť miesta vpichu a zriedkavo mdloby po aplikácii vakcíny. Dajme na jednu misku váh choroby vyvolané HPV a na druhú možné riziká očkovania. Vyhráva očkovanie. Dajme na jednu misku váh chorobu, ohrozenie života a stratu zárobku pri chorobe, a na druhú doplatok za očkovanie. Vyhráva očkovanie. Dajme svoje deti očkovať. Všetci členovia HPV College tak urobili.

Slovo na záver od nositeľa Nobelovej ceny za medicínu

„Je jednoznačne preukázaná výhodnosť očkovania dievčat i chlapcov, a to nielen preto, že muži sú hlavnými prenášačmi týchto typov infekcií, ale aj z dôvodu stále rastúceho počtu orofaryngeálnych a análnych typov rakoviny, ktoré sú zapríčinené rovnakým typom nákazy. Dostupnosť najnovšej nonavalentnej vakcíny, ktorá pokrýva viac ako 90 % genitálnych HPV infekcií, nám po prvýkrát poskytuje reálnu šancu nielen znížiť, ale aj takmer eliminovať niektoré typy devastujúcich karcinómov, prinajmenšom pre naše deti a deti ich detí,"  uviedol vo svojom liste pre HPV College prof . Harald zur Hausen, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a lekárstvo z roku 2008, ktorú získal práve za objav súvislosti infekcie HPV s niektorými typmi rakoviny.

PORADŇA

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na to čo hladáte, môžete sa nás spýtať prostredníctvom našíej online poradne.

VSTÚPIŤ DO PORADNE

HPV GUIDE

Ste odborník v zdravotnictve a máte záujem o viacej informácií o problematike HPV?

PREJSŤ NA HPV GUIDE