Prejavy HPV infekcie v oblasti dýchacích ciest, hlavy a krku

Počet prípadov HPV ochorenia v oblasti hlavy a krku prudko stúpa

Ľudské papilomavírusy sa sústreďujú nielen v oblasti genitoanálnej, ale aj v oblasti dýchacích ciest, hlavy a krku. Vírusy sa do tejto oblasti dostanú pri pôrode alebo vďaka v populácii stále obľúbenejšiemu orálnemu sexu.

Karcinómy oblasti hlavy a krku

Pojem karcinómy hlavy a krku zahŕňa predovšetkým zhubné (malígne) nádory, vychádzajúce zo sliznice horných dýchacích a hltacích ciest. V celosvetovom meradle ide o 5. najčastejšie zhubné nádory. Karcinómy tejto oblasti vznikajú v typickom prípade následkom poškodenia sliznice fajčením cigariet, fajok alebo žuvaním tabaku, ale niektoré prípady súvisia práve s infekciou HPV. Oproti minulosti sa totiž v posledných približne 15 až 20 rokoch objavil znepokojujúci trend: rýchlo sa zvyšuje počet mladších ľudí s nádormi hltanu. Špekuluje sa, že zvýšený výskyt nádorov spojených s infekciou HPV je daný aj zmenou v sexuálnom správaní, teda počtom sexuálnych partnerov a obľubou orálneho sexu.

Pacienti s takým ochorením sa väčšinou sťažujú na bolesť hrdla, sťažené prehĺtanie alebo pocit cudzieho telesa v hrdle, pri vážnejších prípadoch môže dôjsť aj ku krvácaniu z nádoru. Nádory malých rozmerov sú horšie detekovateľné a liečba je potom zložitá a pre pacienta má závažné estetické aj funkčné následky.

V týchto nádoroch je síce zastúpenie HPV najmä typu 16 už len asi 20 %, ale napriek tomu je očkovanie proti HPV jedna z mála možných ciest primárnej prevencie. Ďalšie recentné štúdie preukazujú oveľa vyššie percento HPV. Incidencia nádorov hlavy a hrtana u mužov je 19 prípadov na 100 000, u žien len okolo 6. Najčastejšie sú nádory hlasiviek (25 %) a mandlí (10 %).
Infekcia HPV typu 16 v spojení s fajčením a alkoholom vedie k vysokému zvýšeniu rizika týchto nádorov.

To potvrdzuje prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a hrtana v pražskom Motole: „Za posledných cca 15 až 20 rokov pozorujeme výrazný nárast počtu orofaryngeálnych (mandle, koreň jazyka) nádorov. Kým doteraz tieto nádory postihovali ľudí staršieho veku s klasickými rizikovými faktormi, teda pacientov, ktorí fajčili a pili alkohol, teraz sa objavujú čoraz viac aj u mladších ľudí a nefajčiarov. Tieto nádory vznikajú na základe nákazy infekciou HPV. Zvyšujúci sa podiel HPV pozitívnych nádorov hlavy a krku podčiarkuje význam pravidelného očkovania proti HPV. Toto očkovanie môže mať spoločne s programami na kontrolu tabaku rozhodujúcu úlohu v prevencii týchto závažných a často zdravie devastujúcich nádorov."

Papilomatóza hrtana

Menej závažným, ale takisto nepríjemným a obmedzujúcim ochorením je papilomatóza hrtana. Tá je spôsobená typmi HPV 6 a 11, teda vírusmi s nízkym kancerogénnym potenciálom, prejavy tohto ochorenia možno charakterizovať ako „zhubné". Chrapot, často aj neznesiteľný pocit cudzieho telesa v hrdle a poruchy dýchania sú pre pacientov často neznesiteľné. Časté recidívy si vynucujú aj opakovanú chirurgickú liečbu, čo vedie k deformácii hlasu a negatívnym psychosociálnym dopadom. Až v 70 % prípadov je v pozadí sexuálny partner s genitálnymi bradavicami.

Ďalšími typmi ochorenia v súvislosti s infekciou HPV je postihnutie horných dýchacích ciest u malých detí, ktoré sa nakazia od matky s infekciou HPV v priebehu pôrodu. Respiračná papilomatóza u detí nie je častým, zato však veľmi traumatizujúcim ochorením, ktoré si žiada opakované chirurgické riešenie, a to už od útleho veku.

Nezhubné polypy dýchacích ciest vo forme recidivujúcej respiračnej papilomatózy sa v podstate vždy spájajú s infekciou HPV 6 a 11. Za dôsledok peripartálnej a perinatálnej infekcie sa považuje forma JORP (juvenilie-onset recurrent respiratory papillomatosis) s maximom výskytu vo veku 2 – 4 roky s incidenciou 4,3 prípadu na 100 000, druhý vrchol výskytu vo forme AORRP (adult-onset recurrent respiratory papillomatosis ) u jedincov vo veku 20 – 40 rokov sa spája s infekciou pri orálnom sexe. U detí sa ochorenie prejavuje sipením, dýchavičnosťou, poruchami hltania a kašľom. U dospelých dominuje chrapot.

Lieči sa chirurgickým odstránením. Navyše sa podávajú niektoré antivirotiká a interferóny, napriek tomu má ochorenie vysoké percento opakovania. Preto niektorí odborníci odporúčajú po odstránení papilómov očkovať proti HPV 6 a 11, čo preukázateľne znižuje percento recidív prejavov.

Na koho sa obrátiť?

Ak máte podozrenie na HPV ochorenie v oblasti hlavy, hrtana a dýchacích ciest, obráťte sa na lekára špecialistu – ORL (ušné, nosné, krčné), ku ktorému vás odošle váš všeobecný lekár.

 

PORADŇA

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na to čo hladáte, môžete sa nás spýtať prostredníctvom našíej online poradne.

VSTÚPIŤ DO PORADNE

HPV GUIDE

Ste odborník v zdravotnictve a máte záujem o viacej informácií o problematike HPV?

PREJSŤ NA HPV GUIDE