Genitálne bradavice

Genitálne bradavice sú najrozšírenejšie HPV ochorenie

Genitálne bradavice sú veľmi nepríjemným ochorením, ktoré napáda ženy aj mužov, výrazne znižuje kvalitu života pacientov a stáva sa čoraz väčším zdravotníckym problémom.

Genitálne bradavice, condylomata acuminata - čo to je?


Genitálne bradavice sú nezhubné útvary na genitáliách, ktoré vznikajú už niekoľko mesiacov po infekcii HPV. Ide o veľmi nepríjemné a frustrujúce ochorenie, ktoré sa bohužiaľ aj po vyliečení veľmi často vracia.
Genitálne bradavice sú vo vyše 90 % prípadoch spôsobené infekciou HPV typu 6 a 11. Prenášajú sa hlavne sexuálnym kontaktom, vrátane orálneho a análneho sexu, alebo pri maznaní. Ich vzhľad sa môže výrazne líšiť – od drobných bradavičiek až po rozsiahle lézie deformujúce vonkajšie genitálie. Môžu spôsobovať nepríjemné pálenie, svrbenie, krvácanie a bolesť. Počiatočné štádiá ochorenia však môžu prebiehať aj bez subjektívnych príznakov. Pacient si časom všimne drobné pupienky alebo uzlíky na genitáliách, ktoré sa postupne zväčšujú. Mnohým pacientov spočiatku ochorenia prekáža viac estetický efekt a neuvedomujú si zdravotné riziko pre seba i partnera. Riešenie považujú za nepríjemné a boja sa ísť k lekárovi, nevedia, čo majú robiť.
Bohužiaľ, ochorenie sa postihnutým pacientom veľmi často vracia, a to aj po chirurgickom odstránení lézií. Okrem týchto zdravotných komplikácií prinášajú genitálne bradavice pacientom aj značný psychosociálny diskomfort, môžu spôsobiť depresie, nízke sebahodnotenie a veľmi často narúšajú partnerské vzťahy.

Výskyt genitálnych bradavíc


Genitálne bradavice je najčastejšie HPV ochorenie, ktorého výskyt v posledných rokoch dramaticky rastie. Podľa údajov z Veľkej Británie, kde sa výskyt genitálnych bradavíc sleduje pomocou registrov, sa za poslednú dekádu zvýšila prevalencia genitálnych bradavíc štyrikrát. To potvrdzujú aj údaje z vybraných pracovísk na Slovensku a v Českej republike – niektoré hlásia až päťnásobný nárast, a to najmä medzi mladými ľuďmi.

„Stretávame sa stále s vyšším počtom prípadov genitálnych bradavíc u mužov i žien. Ich liečba je náročná, pre pacienta veľmi nepríjemná a ochorenie sa pomerne často vracia. Vek pacientov sa navyše neustále znižuje. Výsledky najrozsiahlejšej štúdie, ktorá skúmala výskyt genitálnych bradavíc medzi ženskou populáciou, ukázali, že sa s genitálnymi bradavicami do 45. roku veku stretne jedna z desiatich žien," hovorí prof. Jana Hercogová, prezidentka Európskej akadémie dermatológie a venerológie.

„Nárast počtu nahlásených pohlavných chorôb na Slovensku za posledných 20 rokov je takmer dvojnásobný, u nenahlásených je to takmer štvornásobok. V súčasnosť je najčastejšou pohlavnou chorobou jednoznačne condylomata acuminata, známa ako genitálne bradavice. Za posledných 10 rokov vzrástol počet nakazených genitálnymi bradavicami o viac ako 70 %," potvrdzuje prof. MUDr. Danka Švecová, PhD., z Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UN v Bratislave.

Vzrastajúci trend potvrdzuje aj nedávna štúdia imunológa RNDr. Marka Petráša, ktorá bola publikovaná v zahraničných odborných časopisoch. Cieľom tejto prierezovej štúdie bolo stanoviť prevalenciu a incidenciu genitálnych bradavíc na základe dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi Českej republiky a zhodnotiť ich rizikové faktory. Priemerná ročná incidencia v rokoch 1985 – 2013 dosahovala v Českej republike 2,1 prípadov na 1000 obyvateľov vo veku 16 – 55 rokov. V rokoch 2010 – 2013 sa však v ČR ročná incidencia výrazne zvýšila na 4,4 na 1000 obyvateľov. Do začiatku roka 2014 malo s týmto ochorením vlastnú skúsenosť 5,5 % českých obyvateľov, najčastejšie vo veku 21 – 30 rokov. Najsilnejším rizikovým faktorom bol sexuálny partner s genitálnymi bradavicami.
Štúdia zároveň odhalila alarmujúci fakt, že takmer 23 % postihnutých genitálne bradavice nerieši, pretože ich pravdepodobne nepovažujú za ochorenie," upozorňuje RNDr. Marek Petráš.

Prenos genitálnych bradavíc


Osoba, ktorá trpí výsevom genitálnych bradavíc, je pre svojho sexuálneho partnera vysoko infekčná a prenos ochorenia je veľmi pravdepodobný. Rizikový je aj orálny sex, keď sa infekcia HPV typu 6 a 11, ktorá spôsobuje genitálne bradavice, môže preniesť do oblasti hrtana a viesť k rozvoju papilomatózy hrtana. Od momentu nákazy po rozvoj ochorenia môže uplynúť cca 6 týždňov až 2 roky, ale najčastejšie sú to 3 – 4 mesiace.

Čo ochorenie znamená pre pacienta


Genitálne bradavice síce nie sú život ohrozujúce ochorenie, ale často sa prejavujú klinickými symptómami ako pálenie, svrbenie, krvácanie a bolesť. Navyše je toto ochorenie pre pacienta veľmi frustrujúce a môže mať zásadný vplyv na sexuálny život partnerov. Sociálna stigma je spojená so všetkými sexuálne prenosnými chorobami, genitálne bradavice nie sú výnimkou.

Prevencia


Okrem sexuálnej abstinencie alebo absolútnej celoživotnej monogamie páru je jedinou účinnou prevenciou očkovanie proti HPV. Štvorvalentné a deväťvalentné vakcíny chránia proti HPV typom 6 a 11, ktoré spôsobujú 99 % výskytu genitálnych bradavíc. Vysokú ochranu vakcíny proti genitálnym bradaviciam potvrdzujú aj výsledky štúdie RNDr. Petráša.
Očkovanie štvorvalentnou HPV vakcínou znížilo výskyt genitálnych bradavíc o 91 % oproti neočkovaným. Aj opakovaný výskyt genitálnych bradavíc bol len u 1 % očkovaných, zatiaľ čo u takmer 11 % neočkovaných sa genitálne bradavice opakovali. Očkovanie tak znížilo ich opakovanie o minimálne 65 %," opisuje výsledky štúdie RNDr. Petráš.
Ďalšími dôležitými zásadami pri prevencii je predovšetkým zodpovedné sexuálne správanie a dostatočná hygiena.

Liečba


Ide o vysoko infekčné ochorenie, ktoré rad pacientov podceňuje a včas nelieči. Súčasná medicína ponúka celý rad možností, ako genitálne bradavice liečiť. Bohužiaľ, žiadna z nich neponúka 100 % účinnosť. Ide buď o farmakologickú liečbu (pomocou liekov, mastí), alebo chirurgickú (liečba lokálnou deštrukciou – odstránenie ostrou lyžičkou, odparením laserom či poleptaním). Pacientov môže ošetriť lekár priamo v ordinácii lokálnou liečbou, dostupná je aj liečba masťami, ktoré si pacient môže aplikovať doma.

Ak sa nakazí jeden z partnerov, mal by sa nechať vyšetriť aj druhý partner. Pri podozrení, že sa nakazil, liečbe bude predchádzať klinické vyšetrenie. To vykonáva gynekológ alebo dermatovenerológ. Na základe vyšetrení lekár odporučí najvhodnejší liečebný postup.

 

PORADŇA

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na to čo hladáte, môžete sa nás spýtať prostredníctvom našíej online poradne.

VSTÚPIŤ DO PORADNE

HPV GUIDE

Ste odborník v zdravotnictve a máte záujem o viacej informácií o problematike HPV?

PREJSŤ NA HPV GUIDE